Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska
7. Vojenské archívy

Svoje tipy na ústavy, ktoré majú vo fondoch informácie o vojakoch padlých v prvej svetovej vojne napíšte na náš mail velka.vojna@gmail.com


Späť na Zoznamy strát Ďalej na Naša databáza strát

Vo vojenských archívoch v našom prípade najmä vo Viedni, v Prahe a v Bratislave môžeme pátrať po predkoch v nasledovných materiáloch:
Kmeňové listy predstavujú nástupcu tzv. prehliadkových zoznamov. Okrem základných údajov obsahujú telesné miery, znalosť jazykov, popis osoby a samozrejme popis vojenskej dráhy. Existujú v dvojakom usporiadaní ako podľa jednotiek, tak aj v abecednom poradí. Do roku 1868 boli evidované centrálne vo Viedni, potom ale zostávali v sídlach jednotiek. Po rozpade monarchie zostali kmeňové listy vyhotovené po roku 1868 v nástupníckych štátoch. To znamená, že kmeňové listy do roku 1868 je potrebné hľadať v Kriegsarchíve vo Viedni, kmeňové listy vojakov vyhotovené po roku 1868 len vo Vojenskom ústrednom archíve v Prahe. Problém je v tom, že väčšina kmeňových listov vojakov narodených medzi rokmi 1887-1900 bola v 70. rokoch skartovaná.
Vojenské matriky
Vojenských matrík je viac druhov. Zaujímavé pre nás môžu byť „matriky úmrtí svetovej vojny“ (Sterbematriken des Weltkrieges). Vojenské matriky sú triedené podľa jednotiek. Vojenské matriky boli predané československej vláde v rámci rozluky medzi ČSR a Rakúskom v roku 1923. Rakúšania si však pred ich vydaním vyhotovili duplikáty. Preto možno vojenské matriky hľadať ako v Kriegsarchíve, tak vo Vojenskom ústrednom archíve v Prahe, ako aj vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave. V Rakúsku sa na ne však vzťahuje matriční zákon, ktorý z dôvodu ochrany osobných údajov zakazuje ich sprístupňovanie pred uplynutím 100 rokov od ich vyhotovenia, čo znamená, že matriky so záznamami z doby prvej svetovej vojny budú v Kriegsarchíve len teraz postupne sprístupňované. Vo vojenskom historickom archíve by nemal byť problém sa k nim dostať, a k „slovenským“ plukom – plukom dopĺňaným z územia Slovenska by sa malo dať dostať aj vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave.

Vojenský historický archív v Budapešti
Hadtörténelmi Levéltár
Kapisztrán tér 2-4
Budapest, H-1014
Tel.: 36-1-356-92-58
Web: http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/szervezeti-felepites/szf-hadtortenelmi-leveltar-es-irattar/hadtortenelmi-leveltar
E-mail: hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu
Prehľad archívnych fondov a zbierok

"Kriegsarchiv" - Vojenský archív vo Viedni
Kriegsarchiv
Nottendorfer Gasse 2
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 795 40 452
Web: http://www.oesta.gv.at/site/5001/default.aspx
E-mail: kapost@oesta.gv.at

Pridelenec Maďarska vo Vojenskom archíve vo Viedni:
Dr. Kiss Gábor, szds.
E-mail: ukadel@freemail.hu (komunikovať maďarsky, príp. nemecky)
Služby dr. Lenkefiho - predchodcu, sme mali možnosť využiť aj my. Môžeme zodpovedne prehlásiť, že sme sa stretli s ochotou a ústretovosťou. Problém je pre niekoho jazyk (vrátane nás), ale inak to asi nejde. Keď sa popýtate v okolí, určite niekoho píšuceho maďarsky nájdete. Československá republika mala v 20-tich rokoch v archíve tiež svojho pridelenca, ale pokiaľ nám je známe v súčasnosti nemajú ani ČR, ani SR.

Záznamy v Kriegsarchíve: http://ahmilitary.blogspot.co.uk/

Centrálny vojenský archív vo Varšave
CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 WARSZAWA
tel. (0-22) 681 31 44 (sekretariat)
Web: http://www.caw.wp.mil.pl
E-mail: caw@wp.mil.pl

Vojenský ústřední archiv
Sokolovská 136 / 24
186 00 Praha 8 – Karlín
tel. sekretariát: 973 206 126
tel. badatelna: 973 206 101
fax: 973 206 129
e-mail: podatelna@vuapraha.cz
Základné informácie o fondoch

VOJENSKý HISTORICKý ÚSTAV (VHÚ)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./02/48207703, fax./02/48207719
Web: http://www.vhu.sk/
E-mail: vhu@vhu.sk

VOJENSKý HISTORICKý ARCHÍV (VHA)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./fax./02/48207720; 0960 319 020
Web: http://www.vhu.sk/index.php?ID=17
E-mail: vha@vhu.sk
Archívne zbierky vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov, vojenských matrík (VHA)
Prehľad archívnych fondov a zbierok (VHA)

ARCHIVY ROSSIJI
E-mail: support@rusarchives.ru
Web: www.rusarchives.ru [RU]
web Federálnej archívnej služby Ruska s prehľadom a kontaktmi ruských federálnych a regionálnych archívov, ich službami, novinkami a ďalšími informáciami spojenými s archívnou činnosťou v Ruskej federácii

Rossijskij gosudarstvennyj voennyj archiv
Admirala Makarova str., 29
125212 Moscow
Russian Federation
Tel.: +7 495 1598091
Fax: +7 495 1598504
E-mail: rgvarchiv@stream.ru
Web: http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/index.shtml [RU]
Ruský štátny vojenský archív spravuje dokumenty a kartotéky vojnových zajatcov, internovaných a odvlečených osôb. Skôr túto agendu vybavoval Centr chranenija istoriko-dokumentalnych kollekcij, už neexistuje.

Glavnyj informacionno-analiticheskij centr Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii
Novocheremushkinskaia str., 67
117418 Moscow
Russian Federation
Tel.: +7 495 3323177
Web: http://www.mvd.ru/struct/3441 [RU]
spravuje dokumenty k činnosti systému GULAGov a kartotéky perzekuovaných osôb uložených skôr v Ústrednom archíve Ministerstva vnútra RF.


Zdieľať

Späť na Zoznamy strát Ďalej na Naša databáza strát