Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska


Fórum velkavojna.sk

Diskusia o prvej svetovej vojne Všeobecné príspevky k dopadu prvej svetovej vojny na územie súčasného Slovenska a na jeho obyvateľov.
172 príspevkov | Posledná aktivita dňa 06-09-2020 19:41 od admin
admin
admin 06-09-2020 19:41, pred 1 rokom
Re: Mannlicher M1895
3D model legendárneho bajonetu k Mannlicher M1895
https://www.artstation.com/artwork/x3P2Y


3D model Mannlicher M1895

https://www.artstation.com/artwork/l86wo


Animácia činnosti Mannlicher M1895

https://www.youtube.com/watch?list=RD...mb_rel_end
Reagoval v Mannlicher M1895
admin
admin 11-06-2020 22:15, pred 1 rokom
Re: Update stránky
V týchto dňoch sme prešli na novšiu verziu nášho redakčného systému na našej stránke. Ospravedlňujem sa za prípadné nepríjemnosti a možno krátkodobú nefunkčnosť stránky.
Reagoval v Update stránky
peter
peter 15-06-2019 21:32, pred 2 rokmi
Re: 71.IR
Pri pátraní na webe po čomkoľvek, čo súvisí s Kragujevskou vzburou som v roku 2018 na stránke rakúskeho Staatsarchivu

http://wk1.staatsarchiv.at/revolten-und-politische-proteste/kragujevac/

našiel zverejnené archívne dokumenty tıkajúce sa vzbury, popravenıch vzbúrencov a Jindrove hlásenia.

Keďže neovládam nemeckı jazyk upozornil som na to pána Vavruša. Ten sa pustil do vıskumu a na stránke VHÚ si po stiahnutí časopisu Vojenská história 2/2019 v pdf.

http://www.vhu.sk/31-sk/archiv/

môžete na strane 93 - 115 prečítať jeho veľmi zaujímavú a hodnotnú prácu Kragujevac - Nové pohľady na známe dokumenty.
Reagoval v 71.IR
admin
admin 14-06-2019 09:41, pred 2 rokmi
Re: Prekonali sme milión návštev
Priatelia,

chcel by som Vás upozorniť na údaj v pravom dolnom rohu našej stránky. Od trvania tohoto dizajnu stránky sme prekonali 1 milión návštev, čo znamená, že na stránku sa chodí, že sa na nej informácie získavajú, že sa snáď stala miestom a platformou pre komunitu záujemcov o opomíňanú prvú svetovú vojnu a zdrojom informácií o svojich padlých a stratených predkoch.

Aj keď tak nejako na kolene, s minimálnymi skúsenosťami s webdesignom, sa nám snáď podarilo vybudovať tak potrebný portál, ktorý poskytuje aspoň základné informácie a postupy o problematike prvej svetovej vojny a o pátraní po svojich predkoch, ktoré prakticky nebolo možné získať.

Dovoľte mi aby som pri tejto príležitosti poďakoval všetkým, ktorí sa na vybudovaní tohoto portálu podieľali a dostali sme sa spolu až do tohoto pekného úspešného bodu. Menovite by som chcel poďakovať Jožkovi Krupovi, s ktorým sme začali robiť našu Databázu strát v prvej svetovej vojne. Tiež by som rád poďakoval Peťovi Pavlíkovi za krásnu a neúnavnú výskumnú prácu a velikú pomoc s našou databázou a tiež ďakujem Miňovi Majorošovi za technickú pomoc so stránkou a s databázou. Pracovať s takou velikou kopou údajov nie je také jednoduché ako sa možno na prvý pohľad zdá.

Prajem vám, aby ste tu našli všetko, čo hľadáte. Smile
peter
peter 08-05-2019 21:31, pred 2 rokmi
Re: Obnovenı trenčínsky cintorín
Pri práci na monografii obce Kubrá zameranú na obete Veľkej vojny a na vojnovı cintorín v Zábraní som sa stretol s viacerımi omylmi a nepresnosťami o cintoríne. Tımto krátkym článkom by som chcel aspoň niektoré nepresnosti uviesť na pravú mieru.

Pôvodne boli vojaci, zomrelí v záložnej nemocnici v Trenčíne, pochovávaní vo vojenskej časti mestského cintorína. Neskôr, pravdepodobne v máji 1915, bol zriadenı novı cintorín. V tej dobe to bolo 2,5 km od Trenčína a 700 m bokom od obce Veľká Kubrá v časti Zábranie. Donedávna sa uvádzalo, že má rozlohu asi 8 tisíc m2, čo nie je pravda. Pozemok cintorína má, podľa merania v marci 2017 rozlohu 4 623 m2. Postupne sa prestalo vo vojenskej časti mestského cintorína pochovávať. Aj po zriadení cintorína v Zábraní sa však, určitı čas v lete 1915, pochovávalo na oboch cintorínoch súčasne. Niekoľko osôb bolo na mestskom cintoríne pochovanıch aj v neskorších vojnovıch rokoch, ale v minimálnej miere. V roku 1916 – 4 osoby, 1917 – 3 osoby a 1918 – 8 osôb. Po skončení Veľkej vojny sa začalo vo vojenskej časti mestského cintorína znova pochovávať krátko po 16. novembri 1918. V roku 1919 sa tu už opäť pochovávalo vo väčšej miere. Na vojnovom cintoríne v Zábraní sa pochovávalo od 8. júna 1915 do 14. novembra 1918. Na tomto vojenskom cintoríne bolo pochovanıch aj 153 príslušníkov Kráľovstva SHS (Srbov, Chorvátov a Slovincov). Pozostatky zosnulıch vojakov SHS boli v júni 1925 exhumované a uložené na mestskom cintoríne v Trenčíne pod Juhom, kde bola vybudovaná srbská kaplnka. Napriek tomu sa podľa evidencie zdá, že v Zábraní zostali niekoľkí príslušníci z územia SHS pochovaní a neboli exhumovaní. Unikátny je počet konfesií na cintoríne v Zábraní, do ktorıch patrili zosnulí vojaci – šesť. V Zábraní je pochovanıch 453 rímskych katolíkov, 55 gréckych katolíkov, 72 evanjelikov augsburského vyznania, 24 evanjelikov helvétskeho vyznania, 143 pravoslávnych, 20 moslimov a u štyroch zosnulıch je konfesia neznáma. Chıbajú vlastne len židia, ktorí boli pochovávaní na vlastnom cintoríne v Trenčíne počas celej vojny. Niektoré materiály uvádzajú pojem moslimskı cintorín v Zábraní alebo, že v Zábraní sú už prevažne len moslimské hroby. To preukázateľne nie je pravda, keďže celkovo je v Zábraní pochovanıch len 20 vojakov moslimského vyznania. Sedemnásti sú vedení ako vojaci tureckej národnosti, traja ostatní majú domovskú príslušnosť v cárskom Rusku. Zachovalo sa len 16 náhrobnıch kameňov na tureckıch hroboch. Historické dokumenty síce hovoria o 17 tureckıch hroboch, ale jeden náhrobok sa nepodarilo dohľadať a hrobové miesto identifikovať.
Podľa moslimskıch tradícií by mali byť moslimské hroby orientované smerom na vıchod, preto sa vraj vymykajú dispozícii cintorína. Je možné sa to dočítať v rôznych novinovıch a internetovıch článkoch. V zásade to je pravda, ktorá platí v severoafrickıch moslimskıch krajinách. Nie však v prípade vojnového cintorína v Zábraní. Pri pohľade do mapy alebo situačnıch plánov cintorína si môžeme všimnúť, že práve väčšina hrobov je orientovanıch hlavou približne smerom na vıchod. Aby sa potvrdila alebo vyvrátila táto informácia, bolo v decembri 2018 vykonané orientačné premeranie azimutov priamo v teréne. Z merania v teréne je zjavné, že severnı cíp cintorína má azimut 318 stupňov, smeruje takmer priamo na severozápad, ktorı má azimut 315 stupňov. Väčšina hrobov na cintoríne zviera hlavami pochovanıch azimut približne 60 stupňov, a sú teda orientované medzi severovıchod s azimutom 45 stupňov, a vıchod s azimutom 90 stupňov. Moslimské hroby sú orientované hlavami takmer presne na juh, nie na vıchod. Cintorín sa mierne lomí do tvaru kosáka. V našej zemepisnej šírke sa Mekka nenachádza na vıchod od cintorína, ale približne na juhovıchod. V tlači sa objavovali v uplynulıch rokoch aj iné nepresné správy. Pozostatky väčšiny vojakov boli vraj v 20-rokoch exhumované a pochované na mestskom cintorínom pod Juhom. Alebo, že na cintoríne boli vraj pochovávaní prevažne vojnoví zajatci. Je to trochu zavádzajúca informácia. Do úvahy ako zajatci prichádzajú jednoznačne len Rusi. Čiastočne ešte Juhoslovania, Taliani a Rumuni. Pri spočítaní všetkıch tıchto príslušníkov by ich počet aj tak nepresahoval 50 % z pôvodne 926 pochovanıch. Je dôležité si uvedomiť, že časť Juhoslovanov, Talianov a predovšetkım Rumunov pôvodne pochádzala z území, ktoré boli súčasťou habsburskej monarchie. Ako občania monarchie boli príslušníkmi rakúsko-uhorskıch plukov.
V Zábraní je okrem vojakov pochovanıch 16 civilnıch pracovníkov a 1 invalid. Civili slúžili v pracovnıch oddieloch, ale aj v zásobovacích jednotkách, ako napríklad kočiši a furmani. Pochovanımi nie sú len muži. Smrť si v nemocnici našla aj dve mladé ženy, ošetrovateľky. Jednou z nich bola Mária Mihalová z neďalekej Bošáce a druhou ženou bola dobrovoľná ošetrovateľka IV. oddelenia záložnej nemocnice, samaritánka Henrika Langmann z Krakova. Na väčšine hrobov sa pôvodne nachádzala plechová tabuľka, pripomínajúca slnko, s menom pochovaného vojaka a dátum úmrtia. Plechové tabuľky podľahli hrdze a mená zmizli. Údržba sa obmedzila na kosenie buriny a na vyrezávanie náletovıch krovín. V niektorıch obdobiach ani to nie. Cintorín neskôr pohltil les zo svahu nad ním. Obnovy sa cintorín dočkal po roku 2014 vďaka niekoľkım obetavım a rozhodnım ľuďom a sponzorom. Vznik tejto aktivity Klubu generálov SR sa datuje do záveru roku 2014, ale pokusy o obnovu boli už v minulosti s iniciatívy pani J. F. Vyčíslenie obnovy vojnového cintorína v Zábraní možno väčšinu z nás prekvapí. Celková obnova dosiahla 60 200,00 €.
admin
admin 13-12-2018 23:59, pred 3 rokmi
admin
admin 25-09-2018 09:36, pred 3 rokmi
Re: Identifikačné známky v RU armáde
Na stránke máme uverejnené naše 3 fotky od Jožka Krupu:

velkavojna.sk/../../images/id_knika_img_8963_.jpg

velkavojna.sk/../../images/id_knika_img_8962_.jpg

velkavojna.sk/../../images/id_knika_img_8961_.jpg
PavolRusnak
PavolRusnak 25-09-2018 07:29, pred 3 rokmi
Re: Identifikačné známky v RU armáde
V R-U spoločnom vojsku boli zavedené v roku 1875 a v Uhorskej kráľovskej vlastibrane bolo ich používanie nariadené 24. augusta 1878. Išlo o ploché kovové schránky s očkom na zavesenie, do ktorıch bolo vložené tlačivo s príslušnımi údajmi:
https://de.wikipedia.org/wiki/Legitim...tionsblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkennu...g_5668.jpg
Za prvej svetovej už začali niektoré údaje raziť na na samotnı povrch schránky, pre prípad, že by sa papierovı obsah vo vnútri znehodnotil.
admin
admin 24-09-2018 22:11, pred 3 rokmi
Re: Identifikačné známky v RU armáde
Z pošty:
Dobrı deň,
chcel by som vedieť niečo viac o identifikačnıch známkach v RU armáde. Hlavne kedy boli zavedené pripadne ake druhy sa použivali.
Jozef Kiklica
admin
admin 14-04-2018 22:45, pred 3 rokmi
Re: Karpaty 1914/1915
Klub vojenskej histórie Beskydy si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Karpaty 1914/1915.
Podujatie sa uskutoční dňa 21.4.2018 (sobota) v Medzilaborciach.

Plagát:
https://drive.google.com/file/d/0Byro...sp=sharing

Pozvánka:
https://drive.google.com/file/d/0Byro...VUVVN/view
Reagoval v Karpaty 1914/1915
admin
admin 01-03-2018 10:06, pred 4 rokmi
Re: 26. IR
c. a k. 26. peší pluk / gyalog ezred / Infanterieregiment spoločného vojska

Infanterieregiment Schreiber Nr. 26 bol založenı v roku 1717, sídlo veliteľstva pluku Ráb (Györ, HU) tiež sídlo posádok práporov 1., 2. a 4., posádka 3. prápora sídli v Ostrihome (Esztergom, HU), v roku 1914 zaradenı do 33. pešej divízie (maď. gyalog hadosztály - gy.hdotly., nem. Infanteriedivision - ID) v V. bratislavskom zbore (maď. hadtest, nem. Korps).

Doplňovací obvod:
http://www.velkavalka.info/mapa.php?q...3Ddoplnuje

Základné info:
http://forum.valka.cz/topic/view/47292

Miklóš Tamáš: Sprievod ostrihomského c. a k. 26. pešieho pluku na vıchodnı front a krst ohňom v auguste 1914 v maďarčine:
http://nagyhaboru.hu/vhblog/media/ima...26osok.pdf

slovenskı preklad blogu:
http://nagyhaboru.blog.hu/2014/08/27/...14_auguszt

nagyhaboru - Správanie sa vojakov na bojisku na konci vojny /SK/:
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/09/23/...onci_vojny

nagyhaboru - Nepostavenı pomník ostrihomskım 26-kám /HU/:
http://nagyhaboru.blog.hu/2012/03/14/...emlekmuvuk

Čapicové odznaky:
https://kituntetes.webnode.hu/sapkaje...alogezred/
http://www.roncskutatas.hu/node/9801

Spomienky:
http://www.kvhbeskydy.sk/ostrihomsky-...spomienky/

Naša mapa dislokácií
Približné dislokácie 26. győrskeho (slov. rábskeho) pešieho pluku (26.IR) cisárskej a kráľovskej, tzv. spoločnej armády. Niekde sa označuje ako ostrihomskı (skôr pred vojnou mal veliteľstvo pluku v Ostrihome (Esztergom, Maďarsko)). Dislokácie sme odhadovali podľa polohy jeho 33. pešej divízie (ID) a neskôr nakrátko (od leta 1916 do jari 1917) 14. ID a na koniec vojny (od leta 1918) v 52. ID v prvej svetovej vojne na základe obrazovıch príloh knihy Österreich-Ungarns letzter Krieg (Posledná vojna Rakúsko-Uhorska, skrátene nemecky "Beilagen OULK"Wink. Branislav, jún 2012
https://www.google.com/maps/d/viewer?...03&z=7
Reagoval v 26. IR
branislav
branislav 01-03-2018 09:57, pred 4 rokmi
Re: O akú legionársku jednotku ide
Zaujímavé je prečo sa stretol, pri akej príležitosti takıto pestrı mix legionárskych jednotiek za vojny? Mne to pripadá ako nejaké školenie, vıcvik. Keby som chcel odfotiť delostrelcov, odfotím ich pri dele, alebo náboji a nie s mapami. Tipoval by som, že už ide o povojnovú fotografiu z nejakého školenia, neviem si pomôcť zememeračov.
fekiac
fekiac 27-02-2018 11:09, pred 4 rokmi
Re: O akú legionársku jednotku ide
Mohlo by to byť puzdro na teodolit... je tam popruh na nesenie na pleci...
PavolRusnak
PavolRusnak 27-02-2018 09:44, pred 4 rokmi
Re: O akú legionársku jednotku ide
Jednoznačne možno povedať, že na fotografii je mix príslušníkov štyroch rôznych jednotiek rovnakého charakteru. Majú značenia 3, 106, 115 a 203. Podľa uniforiem predpokladám, že spomínanı brat prastarého otca bude najskôr jeden z tıch, čo majú značenie 106 alebo 115.

admin: teodolity používajú aj delostrelci ... mňa skôr zaujalo, na čom asi tak môže sedieť ten fúzatı chlapík vpravo ...
admin
admin 23-02-2018 19:24, pred 4 rokmi
Re: O akú legionársku jednotku ide
http://velkavojna.sk/downloads.php?ca...file_id=41

Chcem poprosiť, či by mi nevedel niekto napísať nejaké bližšie informácie o akú jednotku čs. legionárov na fotografii ide. Podľa číselného označenia však budú z rôznych jednotiek. Na tej fotografii by mal byť brat môjho prastarého otca, ktorı narukoval k IR 25 v Lučenci, na ruskom fronte bol zajatı a vstúpil do čs. legii v Rusku.
Za akúkoľvek informáciu veľmi pekne ďakujem a pozdravujem.

Kolesár

www.vhu.cz/wp-content/uploads/2014/12/P1690320.jpg

http://www.vhu.cz/legionarske-stejnok...edne-rade/

Všetci majú v rukách akési mapy a asi sú to teodolity. Tipoval by som zememeračov.
admin
admin 16-02-2018 10:13, pred 4 rokmi
Re: Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a prvá svetová vojna
Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a prvá svetová vojna

22.-23.02.2018
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Pribinova 1, Košice

Plagát: https://drive.google.com/file/d/0Byro...sp=sharing
Program: https://drive.google.com/file/d/0Byro...sp=sharing
peter
peter 03-01-2018 18:14, pred 4 rokmi
Re: 71.IR
Chcel by som upozorniť záujemcov o 71. IR a o Kragujevskú vzburu, že bola na stránku pridaná nová podstatne doplnená 3. verzia článku "K niektorım otázkam Kragujevskej vzbury". Doplnky sa tıkajú hlavne vojakov a ich príbuznıch z okolitıch obcí Bánoviec nad Bebravou. Predpokladám, že v priebehu roku 2018 sa bude článok ešte aktualizovať o nové údaje.
Reagoval v 71.IR
PavolRusnak
PavolRusnak 28-12-2017 20:50, pred 4 rokmi
Re: Pamätníky PSV v bıv. Uhorsku
TASR spúšťa projekt na zdokumentovanie všetkıch pamätníkov na Slovensku:
http://www.teraz.sk/import/tasr-dzurj...lanok.html
fekiac
fekiac 26-11-2017 14:21, pred 4 rokmi
Re: Slováci z Dolnej zeme
Tu je zoznam aj popis všetkıch zajateckıch táborov z 1. svetovej vojny:
https://grandeguerre.icrc.org/en/Camps, dá da vyhľadávať aj podľa mena osoby. Sú tam aj záznamy červeného kríža o pomeroch v jednotlivıch táboroch, aké tam vládli v čase oficiálnych návštev pracovníkov červeného kríža. Možno trochu zložitá stránka, ale obsažná.

Pekne je spracovaná problematika zajatcov (od zajatia až po návrat) v článku: https://encyclopedia.1914-1918-online...ers_of_war aj s bohatou odkazovou bázou na zdroje k problematike - naspodku stránky.
branislav
branislav 20-11-2017 16:21, pred 4 rokmi
Re: Slováci z Dolnej zeme
Keďže aj tzv. Dolná zem patrila do Monarchie, platí rovnakı postup ako aj pri ľuďoch z celej Monarchie a aj zo súčasného Slovenska.

Pozrite si menu "Bádanie". Tam popisujeme ako nájsť informácie.

Problém budú zajatecké tábory. Nemáme vedomosti o nejakej použiteľnej evidencii zajateckıch táborov, možno pomôže:

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PSh...3&it=1 alebo

https://grandeguerre.icrc.org/
Vy môžete zobraziť všetky vlákna v tomto fóre.
Vy nemôžete začať nový diskusný príspevok v tomto fóre.
Vy nemôžete začať v anketu v tomto fóre.
Vy nemôžete na tomto fóre nahrať prílohy.
Vy nemôžete stiahnuť prílohy v tomto fóre.
Moderátor: Administrátor

Filtrovať podľa tagov

Populárne vlákna tento týždeň

Neboli nájdené žiadne vlákna