Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918 - Diskusné fórum: Obnovený trenčínsky cintorín


Prihlásenie

 
 


Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


Čítať tému

 Vytlačiť tému
Obnovený trenčínsky cintorín
admin
           https://visit.tre...vej-vojny/
 
peter
           Pri práci na monografii obce Kubrá zameranú na obete Veľkej vojny a na vojnový cintorín v Zábraní som sa stretol s viacerými omylmi a nepresnosťami o cintoríne. Týmto krátkym článkom by som chcel aspoň niektoré nepresnosti uviesť na pravú mieru.

Pôvodne boli vojaci, zomrelí v záložnej nemocnici v Trenčíne, pochovávaní vo vojenskej časti mestského cintorína. Neskôr, pravdepodobne v máji 1915, bol zriadený nový cintorín. V tej dobe to bolo 2,5 km od Trenčína a 700 m bokom od obce Veľká Kubrá v časti Zábranie. Donedávna sa uvádzalo, že má rozlohu asi 8 tisíc m2, čo nie je pravda. Pozemok cintorína má, podľa merania v marci 2017 rozlohu 4 623 m2. Postupne sa prestalo vo vojenskej časti mestského cintorína pochovávať. Aj po zriadení cintorína v Zábraní sa však, určitý čas v lete 1915, pochovávalo na oboch cintorínoch súčasne. Niekoľko osôb bolo na mestskom cintoríne pochovaných aj v neskorších vojnových rokoch, ale v minimálnej miere. V roku 1916 – 4 osoby, 1917 – 3 osoby a 1918 – 8 osôb. Po skončení Veľkej vojny sa začalo vo vojenskej časti mestského cintorína znova pochovávať krátko po 16. novembri 1918. V roku 1919 sa tu už opäť pochovávalo vo väčšej miere. Na vojnovom cintoríne v Zábraní sa pochovávalo od 8. júna 1915 do 14. novembra 1918. Na tomto vojenskom cintoríne bolo pochovaných aj 153 príslušníkov Kráľovstva SHS (Srbov, Chorvátov a Slovincov). Pozostatky zosnulých vojakov SHS boli v júni 1925 exhumované a uložené na mestskom cintoríne v Trenčíne pod Juhom, kde bola vybudovaná srbská kaplnka. Napriek tomu sa podľa evidencie zdá, že v Zábraní zostali niekoľkí príslušníci z územia SHS pochovaní a neboli exhumovaní. Unikátny je počet konfesií na cintoríne v Zábraní, do ktorých patrili zosnulí vojaci – šesť. V Zábraní je pochovaných 453 rímskych katolíkov, 55 gréckych katolíkov, 72 evanjelikov augsburského vyznania, 24 evanjelikov helvétskeho vyznania, 143 pravoslávnych, 20 moslimov a u štyroch zosnulých je konfesia neznáma. Chýbajú vlastne len židia, ktorí boli pochovávaní na vlastnom cintoríne v Trenčíne počas celej vojny. Niektoré materiály uvádzajú pojem moslimský cintorín v Zábraní alebo, že v Zábraní sú už prevažne len moslimské hroby. To preukázateľne nie je pravda, keďže celkovo je v Zábraní pochovaných len 20 vojakov moslimského vyznania. Sedemnásti sú vedení ako vojaci tureckej národnosti, traja ostatní majú domovskú príslušnosť v cárskom Rusku. Zachovalo sa len 16 náhrobných kameňov na tureckých hroboch. Historické dokumenty síce hovoria o 17 tureckých hroboch, ale jeden náhrobok sa nepodarilo dohľadať a hrobové miesto identifikovať.
Podľa moslimských tradícií by mali byť moslimské hroby orientované smerom na východ, preto sa vraj vymykajú dispozícii cintorína. Je možné sa to dočítať v rôznych novinových a internetových článkoch. V zásade to je pravda, ktorá platí v severoafrických moslimských krajinách. Nie však v prípade vojnového cintorína v Zábraní. Pri pohľade do mapy alebo situačných plánov cintorína si môžeme všimnúť, že práve väčšina hrobov je orientovaných hlavou približne smerom na východ. Aby sa potvrdila alebo vyvrátila táto informácia, bolo v decembri 2018 vykonané orientačné premeranie azimutov priamo v teréne. Z merania v teréne je zjavné, že severný cíp cintorína má azimut 318 stupňov, smeruje takmer priamo na severozápad, ktorý má azimut 315 stupňov. Väčšina hrobov na cintoríne zviera hlavami pochovaných azimut približne 60 stupňov, a sú teda orientované medzi severovýchod s azimutom 45 stupňov, a východ s azimutom 90 stupňov. Moslimské hroby sú orientované hlavami takmer presne na juh, nie na východ. Cintorín sa mierne lomí do tvaru kosáka. V našej zemepisnej šírke sa Mekka nenachádza na východ od cintorína, ale približne na juhovýchod. V tlači sa objavovali v uplynulých rokoch aj iné nepresné správy. Pozostatky väčšiny vojakov boli vraj v 20-rokoch exhumované a pochované na mestskom cintorínom pod Juhom. Alebo, že na cintoríne boli vraj pochovávaní prevažne vojnoví zajatci. Je to trochu zavádzajúca informácia. Do úvahy ako zajatci prichádzajú jednoznačne len Rusi. Čiastočne ešte Juhoslovania, Taliani a Rumuni. Pri spočítaní všetkých týchto príslušníkov by ich počet aj tak nepresahoval 50 % z pôvodne 926 pochovaných. Je dôležité si uvedomiť, že časť Juhoslovanov, Talianov a predovšetkým Rumunov pôvodne pochádzala z území, ktoré boli súčasťou habsburskej monarchie. Ako občania monarchie boli príslušníkmi rakúsko-uhorských plukov.
V Zábraní je okrem vojakov pochovaných 16 civilných pracovníkov a 1 invalid. Civili slúžili v pracovných oddieloch, ale aj v zásobovacích jednotkách, ako napríklad kočiši a furmani. Pochovanými nie sú len muži. Smrť si v nemocnici našla aj dve mladé ženy, ošetrovateľky. Jednou z nich bola Mária Mihalová z neďalekej Bošáce a druhou ženou bola dobrovoľná ošetrovateľka IV. oddelenia záložnej nemocnice, samaritánka Henrika Langmann z Krakova. Na väčšine hrobov sa pôvodne nachádzala plechová tabuľka, pripomínajúca slnko, s menom pochovaného vojaka a dátum úmrtia. Plechové tabuľky podľahli hrdze a mená zmizli. Údržba sa obmedzila na kosenie buriny a na vyrezávanie náletových krovín. V niektorých obdobiach ani to nie. Cintorín neskôr pohltil les zo svahu nad ním. Obnovy sa cintorín dočkal po roku 2014 vďaka niekoľkým obetavým a rozhodným ľuďom a sponzorom. Vznik tejto aktivity Klubu generálov SR sa datuje do záveru roku 2014, ale pokusy o obnovu boli už v minulosti s iniciatívy pani J. F. Vyčíslenie obnovy vojnového cintorína v Zábraní možno väčšinu z nás prekvapí. Celková obnova dosiahla 60 200,00 €.
Upravil peter dňa 09-05-2019 14:36
 
Prejdite na fórum:
Vygenerované za: 0,09 sekúnd
1,156,113 návštev